A S V S O F T W A R E

ASV Software rất coi trọng thông tin của Khách hàng. Chính sách bảo mật này sẽ mô tả cách thức chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập vào website ASVSoftware.vn và sử dụng các sản phẩm phần mềm được cung cấp bởi ASV Software. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để hiểu rõ về cách thức mà ASV sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách hàng. Bằng cách sử dụng các sản phẩm phần mềm, Khách hàng đã xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản, vui lòng không sử dụng các sản phẩm phần mềm hoặc tiếp tục truy cập website của ASV Software.

Thông tin chúng tôi thu thập khi khách hàng mua phần mềm.

Để ASV Software quản lý được tài khoản sử dụng của Khách hàng, cũng như để Khách hàng có thể sử dụng tất cả các chức năng của các phần mềm ASV Software, Khách hàng cần phải cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết khi mua bản quyền các phần mềm. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau của Khách hàng:

Chính sách bảo mật và sử dụng Token của Khách hàng.

Để sử dùng hầu hết các phần mềm của ASV Software phát triển, Khách hàng phải sử dụng Token Facebook để đăng nhập và sử dụng. Khi Khách hàng thực hiện lấy Token bằng công cụ hỗ trợ của ASV và dùng token để đăng nhập và sử dụng phần mềm do ASV phát triển thì Token của Khách hàng HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC LƯU VỀ MÁY CHỦ CỦA ASV SOFTWARE. Mà token được lưu dưới dạng cookie trên trình duyệt của chính Khách hàng. Đồng nghĩa, Token của Khách hàng KHÔNG GỬI ĐI ĐÂU CẢ.

Để chứng minh, ASV Software sẵn sàng cam kết và cung cấp giấy cam kết đến tận tay Khách hàng.

ASV Software bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và tủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. ASV Software thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin Khách hàng đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống ASV Software.

Sử dụng thông tin của Khách hàng.

Mục tiêu của ASV Software là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụphucj vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin Khách hàng nhầm:

Thông tin Khách hàng có thể tiết lộ trong những trường hợp nào?

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ na nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dứoi đây:

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân Khách hàng cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhăm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phậm pháp có thể gây ra.

Phân tích target –  Nhắm đúng khách hàng – Tạo đối tượng tùy chỉnh – Nuôi nick bán hàng

Truy cập các phần mềm

0987003239