Chính sách khách hàng

ASV Software rất coi trọng thông tin của Khách hàng. Chính sách bảo mật này sẽ mô tả cách thức chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập vào các sản phẩm phần mềm được cung cấp bởi ASV Software. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để hiểu rõ về cách thức mà ASV sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách hàng. Bằng cách sử dụng các sản phẩm phần mềm, Khách hàng đã xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản, vui lòng không sử dụng các sản phẩm phần mềm của ASV Software.

Thông tin chúng tôi thu thập khi khách hàng sử dụng phần mềm.

Để ASV Software quản lý được tài khoản sử dụng của Khách hàng, cũng như để Khách hàng có thể sử dụng tất cả các chức năng của các phần mềm của ASV Software, Khách hàng cần phải cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết khi sử dụng các phần mềm. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau của Khách hàng:

  • Họ Tên Khách hàng
  • ID đăng nhập vào các phần mềm do ASV phát triển.
  • Token có quyền kết nối với Tài khoản quảng cáo doanh nghiệp của Khách hàng

Sử dụng thông tin khách hàng.

Các thông tin chúng tôi thu thập từ Khách hàng sẽ giúp chúng tôi:

  • Họ Tên Khách hàng: Định danh được Khách hàng, dễ dàng giải đáp thắc mắc hay gửi thông tin cần thiết đến đúng Khách hàng.
  • ID đăng nhập: Quản lý tài khoản, hỗ trợ kiểm tra các vấn đề trong lúc Khách hàng sử dụng các phần mềm.
  • Token: Dùng để kết nối phần mềm với tài khoản quảng cáo doanh nghiệp của Khách hàng, giúp phần mềm có quyền thực hiện các chức năng của phần mềm trên tài khoản quảng cáo doanh nghiệp của Khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về lịch sử Khách hàng sử dụng phần mềm để kiểm tra, hỗ trợ Khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm

Bảo mật thông tin.

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. ASV Software thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin Khách hàng đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống ASV Software.

Chia sẻ thông tin Khách hàng.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

  • Chúng tôi được Khách hàng cho phép tiết lộ những thông tin của họ mà chúng tôi có.
  • Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin của bạn.
  • Theo yêu cầu pháp lý hoặc từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo pháp luật.
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.

Ngoài những trường hợp nêu trên, chúng tôi cam kết sẽ không công bố thông tin cá nhân Khách hàng cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Bằng việc sử dụng các sản phẩm của ASV Software, đồng nghĩa Khách hàng đã đọc và đồng ý với tất cả các chính sách trên.

0987003239