Chính sách khách hàng

ASV Software rất coi trọng thông tin của Khách hàng. Chính sách bảo mật này sẽ mô tả cách thức chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập vào website ASVSoftware.vn và sử dụng các sản phẩm phần mềm được cung cấp bởi ASV Software. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để hiểu rõ về cách thức mà ASV sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách hàng. Bằng cách sử dụng các sản phẩm phần mềm, Khách hàng đã xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản, vui lòng không sử dụng các sản phẩm phần mềm hoặc tiếp tục truy cập website của ASV Software.

Thông tin chúng tôi thu thập khi khách hàng mua phần mềm.

Để ASV Software quản lý được tài khoản sử dụng của Khách hàng, cũng như để Khách hàng có thể sử dụng tất cả các chức năng của các phần mềm ASV Software, Khách hàng cần phải cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết khi mua bản quyền các phần mềm. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau của Khách hàng:

            •           Họ Tên Khách hàng

            •           Số điện thoại

            •           ID đăng nhập vào các phần mềm do ASV phát triển.

            •           Token.

Chính sách bảo mật và sử dụng Token của Khách hàng.

Để sử dùng hầu hết các phần mềm của ASV Software phát triển, Khách hàng phải sử dụng Token Facebook để đăng nhập và sử dụng. Khi Khách hàng thực hiện lấy Token bằng công cụ hỗ trợ của ASV (ASV Toolbox) và dùng token để đăng nhập và sử dụng phần mềm do ASV phát triển thì Token của Khách hàng HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC LƯU VỀ MÁY CHỦ CỦA ASV SOFTWARE. Mà token được lưu dưới dạng cookie trên trình duyệt của chính Khách hàng. Đồng nghĩa, Token của Khách hàng KHÔNG GỬI ĐI ĐÂU CẢ.

ASV Software bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và tủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. ASV Software thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin Khách hàng đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống ASV Software.

Sử dụng thông tin của Khách hàng.

Mục tiêu của ASV Software là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin Khách hàng nhầm:

            •           Cung cấp thông tin, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng

            •           Gửi email, sms thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi.

            •           Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.

            •           Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin Khách hàng có thể tiết lộ trong những trường hợp nào?

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ na nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dứoi đây:

            •           Chúng tôi được Khách hàng cho phép tiết lộ những thông tin này.

            •           Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cũng cấp thông tin của bạn.

            •           Theo yêu cầu pháp lý hoặc từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhầm tuân thủ theo các yêu cầu phấp lý hoặc chiếu theo pháp luật.

            •           Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.

            •           Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên ASV Software hoặc các dịch vụ, sản phẩm mới có liên quan đến ASV Software

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân Khách hàng cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhăm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra. Bằng việc sử dụng các sản phẩm của ASV Software, đồng nghĩa Khách hàng đã đọc và đồng ý với tất cả các chính sách trên.

0987003239