POST DATA

Sưu tầm UID tiềm năng nhất bằng cách lấy từ các tương tác của một bài post bất kỳ!

đem lại những gì cho bạn?

seo

LẤY UID NHỮNG NGƯỜI TƯƠNG TÁC

Phần mềm có thể lấy được tất cả những ai tương tác: like, comment, share ở một bài post cụ thể. Việc của bạn là tìm ra  đâu là bài post chất lượng cho mục đích của bạn, còn lấy UID của họ để phần mềm lo!

marketing

LƯU DANH SÁCH UID

Tìm xong, một click “DOWNLOAD” là bạn đã có một tệp UID chất lượng rồi!

Biết gì chưa? Công cụ này hoàn toàn

POST DATA HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT KHI SỬ DỤNG VỚI CÁC PHẦN MỀM SAU

Hình ảnh Thông tin

Giá: 400K/5000SĐT

Hình ảnh Thông tin

Giá: COMING SOON

Hình ảnh Thông tin

Giá: 400K/100.00UID

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC

  • Bạn có thắc mắc? Hãy liên lạc với chúng tôi ngay!

KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN DÙNG sản phẩm của asvsoftware

0987003239