A S V S O F T W A R E
Đây là bài viết số 8 trong chuỗi series HƯỚNG DẪN TẠO ĐỐI TƯỢNG SIÊU TARGET CHO FACEBOOK ADS 

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT

Một số link sử dụng trong series này:

 • Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó:
  https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect
 • Hiển thị member của group:
  https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members
 • Hiểm thị những người ở đâu và yêu thích cái gì:
  https://www.facebook.com/search/str/noi%20song/pages-named/residents/present/intersect/str/so%20thich/pages-named/likers/intersect (ký tự %20 biểu thị cho dấu cách)
 • Hiển thị những người có sở thích nào đó:
  https://www.facebook.com/search/str/so%20thich/pages-named/likers/intersect (ký tự %20 biểu thị cho dấu cách)
 • Hiển thị những người ở đâu và đang làm nghề gì:
  https://www.facebook.com/search/str/noi%20song/pages-named/residents/present/intersect/str/nghe%20nghiep/pages-named/employees/present/intersect (ký tự %20 biểu thị cho dấu cách)

Một số công cụ sử dụng trong series này:

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN

Cảm ơn các bạn đã theo xem, thấy hay nhớ like và share cho nhiều người nhé!

Related Post

Leave a Comment

Phân tích target –  Nhắm đúng khách hàng – Tạo đối tượng tùy chỉnh – Nuôi nick bán hàng

Truy cập các phần mềm

Copyright © 2020 – Công ty TNHH Dịch vụ và Phần mềm ASV. Giấy phép kinh doanh số 0316113592 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/2020

0987003239