A S V S O F T W A R E
Lookalike Audiences – Công Cụ Tuyệt Vời Để Mở Rộng Tệp Khách Hàng

Bạn đang nắm giữ một tệp đối tượng khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của bạn, hàng ngày bạn chạy quảng cáo Facebook trên tập khách hàng đó mà bạn không biết rằng KHÁCH HÀNG ĐÃ CHÁN NGẤY khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy luôn nghĩ đến việc bạn cần làm mới

Series HD Siêu Target | #10 – Hướng dẫn target khách hàng ngành ĂN VẶT

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #09 – Hướng dẫn target khách hàng ngành TRANG PHỤC BIỂU DIỄN

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #08 – Hướng dẫn target khách hàng ngành ĐỒ BIGSIZE

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #07 – Hướng dẫn target khách hàng ngành ĐÔNG Y

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #06 – Hướng dẫn target khách hàng ngành ĐỒ TRẺ EM

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #05 – Hướng dẫn target khách hàng ngành ĐỒNG HỒ

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #04 – Hướng dẫn target khách hàng ngành PHONG THỦY

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #03 – Hướng dẫn target khách hàng ngành THỜI TRANG

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Series HD Siêu Target | #02 – Hướng dẫn target khách hàng ngành GIÀY, VÍ DA

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT Một số link sử dụng trong series này: Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó: https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect Hiển thị member của group: https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members Hiểm thị

Phân tích target –  Nhắm đúng khách hàng – Tạo đối tượng tùy chỉnh – Nuôi nick bán hàng

Truy cập các phần mềm

0987003239